I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Suburb Fashion S.R.L, cu sediul in: Judet Arges, Str. Zigoneni, nr. 232, in calitate de operator de date. Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet suburb.ro

   II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

◆ Daca sunteti clientul nostru, suburb.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obisnuintele dumneavoastra in cadrul suburb.ro, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct în contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

◆ Daca sunteti vizitator al Site-ului, Suburb Fashion S.R.L va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / reclamatii/ newsroom, in masura in care ne contactati in acest fel.

◆  Accesarea site-ului suburb.ro implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Suburb Fashion S.R.L

   III. Scopurile și temeiurile de prelucrarii

Daca sunteți client suburb, Suburb Fashion S.R.L  prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • Pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si Suburb Fashion S.R.L, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
 * Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul încheiat intre dumneavoastra si  Suburb Fashion S.R.L, definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si Suburb Fashion S.R.L
 • pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Suburb Fashion S.R.L in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
*  Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Suburb Fashion S.R.L de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
 • Pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Suburb Fashion S.R.L prin intermediul Site-ului.
* Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizați. 

◆ Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la secțiunea Informațiile contului meu sau abonare la newsletter din subsolul paginii. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteți folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms conyinand comunicari comerciale. In plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu. 

◆  Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • In scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe Site.
* Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al  Suburb Fashion S.R.L  de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator, Suburb Fashion S.R.L prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

Pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Suburb Fashion S.R.L,  prin intermediul Site-ului.

*Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati

◆  Va puteți exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea și bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail continand comunicari comerciale.

◆  Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • Pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.
*Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Suburb Fashion S.R.L de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

◆  Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

   IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

◆  Ca principiu, Suburb Fashion S.R.L va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

◆  In situatia in care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a contului de utilizator, prin apasarea butonul Stergere cont din sectiunea Informatiile contului meu, Suburb Fashion S.R.L va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. In acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri de acest gen. Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea totala a datelor dumneavoastra cu caracter personal. In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. In cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

◆  Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Suburb Fashion S.R.L va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de Suburb Fashion S.R.L pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

◆  Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare,  Suburb Fashion S.R.L poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina  Suburb Fashion S.R.L in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului suburb.ro
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Suburb Fashion S.R.L prin intermediul acestui site
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in condițtile si limitele prevazute de lege;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevăzuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

◆  Datele cu caracter personal furnizate catre Suburb Fashion S.R.L pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Suburb Fashion S.R.L, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Suburb Fashion S.R.L  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Suburb Fashion S.R.L a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 1. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 4. in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 6. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Suburb Fashion S.R.L sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care : 
 1. persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 2. prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizării lor;
 3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instant
 4. persoana vizata s-a opus prelucrării (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre  Suburb Fashion S.R.L catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
 1. in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Suburb Fashion S.R.L sau în temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care   Suburb Fashion S.R.L poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanța;
 2. in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar
 • Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@suburb.ro

VIII Alte informatii

◆  Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul în care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati următorul link

◆  Pe site-ul suburb.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitatile care survin prin accesarea contului si parolei personale.

◆  SC Suburb Fashion S.R.L nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

◆  SC Suburb FashionS.R.L  garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic, insa nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de orice defectiuni sau erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul si nici nu garanteaza faptul ca site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de Suburb.ro nu contin virusi sau alte componente daunatoare.

◆  SC Suburb Fashion S.R.L nu raspunde pentru defectiunile care pericliteaza securitatea serverului pe care este gazduit site-ul suburb.ro.

◆ Suburb foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla sub controlul sau.

◆ Suburb.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite respectand drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si Ordonantei de urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesioniştii.